Priser

Servicepriser:

För att kunna erbjuda en rättvis prissättning  ingår generellt inte kostnaden för materialet i servicepriserna. Det beror på att reservdelspriserna skiljer mellan olika motorfabrikat och/eller modell, likaså skiljer oljemängd samt vilka modellspecifika komponenter som byts vid service etc. Vi använder enbart Original Märkesreservdelar till din motor.
 

Transport/etablering:

För arbeten på Mälaröarna är kostnaden 300kr/uppdrag för att få servicebilen (Inkl. båtmekaniker förstås) till er båt. För övriga områden i Stockholm respektive Storstockholm är kostnaden 600/900kr per uppdrag.


Ingen arbetstid debiteras och inga extra kilometerersättningar tillkommer.

Timdebitering:

För felsökning eller övriga löpande arbeten debiteras 900kr/timme. Minsta debitering är 1 timme.

 

Båtvård - Vårrustning;

I priserna för vårrustning ingår förbrukningsmaterial samt primers/bottenfärger. Vi använder International® Cruiser, en kvalitetsfärg vi har god erfarenhet av. Cruiser finns i kulörerna svart, vit, röd och blå. Önskas något annat fabrikat går det bra. Priset påverkas sällan.

Mervärdesskatt (Moms) och eventuell miljöavgift ingår alltid i angivna priser