Tips / Bilder


Byt gärna impeller i tid och kör de inte torra

...och har du drev, kolla bälgarna också


Brusten topplockspackning


Tips till dig som själv vill installera sugtömning på din fritidsbåt.

 1,  Förbered ditt arbete noga. Se till att du har nödvändiga verktyg tillgängliga.

 2,  Kontrollera noga var slangar, kopplingar etc. kommer gå och planera noga. Se till att du inte krockar med övriga installationer etc.

3,  Innan det "riktiga hålet" borras gör gärna ett mindre hål och försäkra dig från alla håll, att det säkert är på rätt plats. Ett litet hål är lätt att lägga igen om det blev fel.

4,   Om befintliga slangar är gamla och torra bör det bytas ut i samband med den nya installationen  

5,  Slangkopplingar under vattenlinjen bör alltid förses med 2 st slangklämmor, gärna också 2 st i alla andra kopplingar. Skaffa alltid rostfria och syrabeständiga slangklämmor!

6,  Däckgenomföringen ska omsorgsfullt tätas med Sikaflex eller motsvarande så att det inte går in vatten i däckkonstruktionen. Vid laminat med distansmaterial bör (måste!) distansmaterialet fräsas ur mellan övre och undre laminatet och hålrummet fyllas med plast så att förskruvningens skruvar gängas i homogen plast. Annars finns risk att fukt går med skruvarna ner i distansmaterialet vilket kan ge frostsprängning/skada.

7,  Undvik långa slangföringar och många krökar. Ju kortare slang och ju mindre krökar, desto bättre fungerar systemet.

8,  Septiktanken bör vara tillräcklig stor – gärna så stor som det ryms i båten. Rekommenderade minsta storlek är 40L

9,  Kontrollera avluftningens diameter! Ska var minst 19 mm för att inte riskera tankens hälsa vid sugtömning.

10,  Kom ihåg bottenlänsventilen: en sådan skall alltid finnas, den bör stängas då båten tas upp och kranen bör användas regelbundet för att inte börja kärva.


Lycka till och har du någon fråga, tveka inte att slå oss en signal!